Розробка уроку правила дорожнього руху

ЗМІСТ Введення Глава Теоретичний аналіз літератури з правил дорожнього руху 1. Коротка розвитку правил дорожнього руху та техніки його регулювання 1. Розробка методичного посібника з попереджуючим знакам 2. Розгорнуті сценарії уроків 2. Розробка уроку правила дорожнього руху уроків за технологією Висновок. ВСТУП Проблема дитячого дорожньо-транспортного травматизму, як і раніше зберігає свою актуальність. Необхідні все більш різноманітні диференційовані форми з дітьми. Наявність дорожніх знаків, дорожньої розмітки, засобів регулювання вносять незаперечний внесок у безпеку дорожнього руху, так само як і технічний стан засобу, і якості самого водія. Виходячи з цього, обрана тема роботи є актуальною. Об'єктом роботи є вивчення правил дорожнього руху та техніки його регулювання. Предметом роботи є проектування наочного посібника з попереджуючим знаків. Метою є розробка і виготовлення методичного посібника з правил дорожнього руху. Гіпотеза даної роботи зводиться дощо виконання проектної розробка уроку правила дорожнього руху ефективно якщо: 1. У зміст будуть введені вивчення правил дорожнього руху. Для найбільшої ефективності освоєння матеріалу на заняттях будуть використовуватися навчально-методичні посібники. Формування мотиваційно-поведінкової культури дитини в умовах з дорогою. Завданнями курсової роботи є: 1. Огляд теоретичної та літератури з теми курсової роботи. Розробити з правил дорожнього руху. Методами курсової роботи при виконанні поставлених завдань є: 1. Теоретичний аналіз науково-технічної та розробка уроку правила дорожнього руху літератури по даній роботі. Застосування логічниханалізу, синтезу, абстрагування та узагальнення для побудови дедуктивних і індуктивних умовиводів, представлених у викладі даної роботи. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 1. КОРОТКА РОЗВИТКУ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ І ТЕХНІКИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ В даний час в більшості країн світу в своїй основі близькі, оскільки вони базуються на міжнародних Конвенції про дорожній рух і про дорожні знаки і 1968 р. У розробці цих Конвенцій брали активну участь і радянські фахівці. Тим не менш, у ряді країн ще зберігаються певні відмінності від загальноприйнятого порядку руху. Так, у Великобританії, Японії, Індії та деяких інших встановлено лівосторонній рух. При цьому обгони повинні проводитися з правого розробка уроку правила дорожнього руху, а зупинки і стоянки - на лівій стороні проїжджої частини. Існують незначні відмінності в системі дорожньої сигналізації. Необхідність у законодавчій регламентації порядку руху по дорогах виникла ще в період розвитку гужового. У Росії в XVII-XVIII ст. Творцем в 1769 р. Перші розробка уроку правила дорожнього руху руху для автомобілів були введені у Франції 14 серпня 1893 У Росії вже в 1897 р. Міські думи Москви і розглядали питання про встановлення спеціальних правил для екіпажів, а три роки по тому Міська дума Петербурга затвердила Обов'язкова постанова про порядок пасажирського і вантажного руху по місту Цей документ складався з 46 параграфів і встановлював вимоги до водіїв та автомобілів, порядок руху і правила стоянки. Так, дозвіл на керування міг отримати громадянин не молодший 21 р. Був передбачений щорічний обов'язковий технічний огляд автомобілів у період з розробка уроку правила дорожнього руху березня по 1 квітня. Наприклад, параграф 41 цього постанови свідчив: Якщо наближення автоматичного екіпажу буде викликати занепокоєння у коней, водій повинен розробка уроку правила дорожнього руху швидкість і у разі потреби зупинитися. Було запропоновано, що при зупинці треба ставити екіпажі вздовж тротуару в один ряд у напрямку руху, не загороджуючи ворота і проїзди. За радянських часів перша згадка про правила руху ми знаходимо в Інструкції про користування автомобілями та мотоциклами і про порядок руху по м. Москві і її околицях затверджена Мосрадою 31 липня 1918 р. Два роки потому-10 червня 1920 р. Декрет називався «Про авторуху по Москві і її околицях Правила ». Цей документ поклав початок розвитку радянського законодавства в галузі безпеки дорожнього руху. Декрет включав основні вимоги до поведінки водіїв, а також правила реєстрації та технічного контролю механічних засобів. Була регламентована швидкість руху автомобілів: для легкових - 25 верст на годину; для вантажних-15 верст розробка уроку правила дорожнього руху годину. При цьому для автомобілів всіх типів швидкість обмежувалася 10 за годину. Для полегшення руху стали застосовуватися дорожні знаки, світлофори. Перші чотири знаки, які вказують на наявність небезпеки, з символами перехрестя, залізничного переїзду, звивистоїна проїзній частині були затверджені в 1909 р. Паризької конвенції з автомобільного руху. Ці знаки круглої форми малимайже повністю тим, які застосовуються на сучасних знаках і сьогодні для позначення тих же видів небезпеки. Як свідчить історія, перша установка семафорного типу з піднімаються крилами для регулювання руху була споруджена в 1868 р. Найтом біля англійського в м. Згодом вона була модернізована і доповнена ліхтарями з червоним і зеленим світлофільтрами. Спочатку вони мали тільки два сигнали - червоний і зелений, замість жовтого служив попереджувальний свисток поліцейського. У 20-х роках на вулицях Москви з'явилися перші установки для регулювання дорожнього руху. За допомогою ручок регулювальник вручну повертав навколо осі на 90 розробка уроку правила дорожнього руху семафора і таким чином закривав або відкривав рух через перехрестя. У 30-х роках у Москві встановлювали світлофори у вигляді циферблата, розділеного на червоні та зелені сектора. Конструкція цього світлофора забезпечувала «включення» і «виключення» червоного або зеленого за рахунок переміщення стрілки по циферблату. Однак через недосконалість конструкції і поганий розрізнення стрілки і кольорових секторів такі установки були поступово замінені світлофорами сучасного розробка уроку правила дорожнього руху. Все більше застосовувалися дорожні знаки і дорожня розмітка. З їх допомогою упорядочивалось все зростаюче автомобільний рух. Міжнародна система дорожніх знаків у 1926 р. У Радянському Союзі в цьому ж році були вперше розроблені і введені в дію розробка уроку правила дорожнього руху умови на дорожні сигнальні знаки. Женеві на черговій конференції з дорожнього руху була прийнята Конвенція про введення одноманітності в сигналізацію на дорогах. До другої світової війни в різних країнах світу діяло дві основні системи дорожніх знаків. Європейська система Конвенції 1931 р. В англо-американській системі замість символів використовувалися написи. Після закінчення другої світової війни була зроблена спроба створити єдину для всіх країн світу систему дорожньої сигналізації. Женеві на міжнародній конференції з дорожнього руху були прийняті Конвенція про дорожній рух та про дорожні знаки і сигнали. Радянський Союз приєднався до них у 1959 р. Система дорожніх знаків, затвердженихпроіснувала в нашій країні до 1 розробка уроку правила дорожнього руху 1973 року, тобто до введення ГОСТ 10807-71. Наступним етапом у розвитку міжнародного законодавства у сфері дорожнього руху стало прийняття Конвенції про дорожній рух і Конвенції про дорожні знаки і сигнали 1968 Ці Конвенції згодом були доповнені Європейськими угодами 1971 р. Радянський Союз ратифікував ці розробка уроку правила дорожнього руху і застосовує їх положення у вітчизняній практиці організації дорожнього руху. Основні положення цих найважливіших міжнародних документів реалізовані в в сучасних Правилах дорожнього руху, а також в ГОСТ 10807-78, ГОСТ 13508 - 74, ГОСТ 23457-86, ГОСТ 25695-83. Слід сказати, що аж до 1940 р. Важливим етапом у вдосконаленні організації дорожнього руху стало створення в 1957 р. Нових типових правил руху, з яких були виключені багато невиправдані обмеження. На основі цього документа в 1957-1959 рр. Перші єдині для всієї країни були введені в 1961 р. Потім, після деякої переробки ці Правила були перезатверджені в 1965 р. З часу введення Правил 1973 р. Розробка уроку правила дорожнього руху органами Комісії РЕВ зі співробітництва в галузі транспорту та Комітету з внутрішнього транспорту ЄЕК ООН сформульовано ряд нових рекомендацій, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху. Все це вимагало періодичного коректування Правил. Тому протягом останніх років до Правил 1973 наказами МВС СРСР вносилися окремі зміни та доповнення в 1975, 1976, 1979 рр. Фактично нова Правил була введена з розробка уроку правила дорожнього руху червня 1980 р. Минуле з 1 червня 1980 час також було насичене істотними нововведеннями у сфері дорожнього руху. Це послужило причиною чергового етапу вдосконалення правил, що завершився затвердженням нової їх редакції. Нові Правила вступили в дію 1 січня 1987 1980 відрізнялася від попередніх Правил повністю переробленим розділом по дорожніх знаків. Це було обумовлено, як вже зазначалося, введенням державних стандартів. Були деякі зміни в розробка уроку правила дорожнього руху використання проїжджої частини, поведінки водіїв при ДТП, застосування протитуманних фар і т. З тексту Правил були виключені розділи, що визначали обов'язки посадових осіб транспортних, дорожньо-експлуатаційних, комунальних та інших розробка уроку правила дорожнього руху і організацій та встановлювали порядок узгодження з Державтоінспекцією деяких питань безпеки дорожнього руху. У зв'язку з введенням ГОСТ 25478-82 в 1984 р. МЕТОДИКА Розробка уроку правила дорожнього руху ДОРОЖНЬОГО РУХУ У зв'язку зі збільшенням кількості автомашин і зростанням інтенсивності дорожнього руху необхідно в кожному шкільному закладі передбачити комплекс найрізноманітніших заходів щодо формування у дітей навичок правильної поведінки на вулицях. Знайомити з цими правилами, дотримання яких є законом для кожного, треба починати з раннього віку, так якотримані в дитинстві, найбільш міцні, а правила, засвоєні в ці роки, згодом стають нормою поведінки, а їх дотримання - потребою людини. Крім того, кожен педагог повинен пам'ятати, що не можна виховати дисциплінованого пішохода, якщо з дитинства не прищеплювати такі важливі якості, якзібраність, відповідальність, обережність, впевненість. Адже часто відсутність цих якостей стає причиною дорожніх пригод. Завдання завідувача шкільним установою - організувати профілактичну роботу так, щоботримані в школі, стали міцними і могли бути з успіхом застосовані майбутніми школярами. Заняття, прогулянки, екскурсії, спостереження важливо проводити з урахуванням віку дітей і навколишніх умов. У вдосконаленні та закріпленні знань особлива роль відводиться організації ігрової діяльності дітей, в якій формуються просторова орієнтація дошкільнят та їх вміння застосовувати ці знання на практиці. Діти повинні добре орієнтуватися в навколишньому середовищі, її зміни, правильно розробка уроку правила дорожнього руху на них, повинні знати такі основні правила для пішоходів і пасажирів: Пішоходам дозволяється ходити тільки по тротуарах, дотримуючись правої сторони, а де їх немає, - по краю проїзної частини поза населеними пунктами - руху транспорту. Всі учасники руху повинні бути уважні до навколишнього оточення і її змін; взаємно ввічливі, не створювати перешкод руху. Переходити вулицю дорогу пішоходи повинні кроком у тих місцях, де є лінії або покажчики переходів, а де їх немає, - на перехрестях вулиць по лінії тротуарів або узбіч. При наявності пішохідних тунелів або містків - користуватися тільки ними. Автомобільну дорогу поза населеним пунктом дозволяється переходити під прямим кутом тільки на ділянках, де вона добре проглядається в обидві сторони. Перш ніж переходити вулицю дорогупішоходи повинна переконатися, що це безпечно; забороняється перетинати шлях наближається транспорту. Особливу обережність слід дотримуватись при розробка уроку правила дорожнього руху транспортних засобів і перешкод, що обмежують огляд проїжджої частини. Там, де рух регулюється, виходити на проїжджу частину для переходу вулиці дороги можна тільки при зеленому світлофора, світлового покажчика або вирішуючому жесті регулювальника, що стоїть до пішоходів боком. Чекати автобус, тролейбуспотрібно на спеціальних посадкових майданчиках, а там, де їх немає, - на тротуарах узбіччі дороги. Їздити на по вулицях і дорогах дозволяється особам з 14 років. Діти до 14 років повинні кататися у дворах, на території ігрових майданчиків. Для виконання правил дорожнього руху пішоходам необхідно знати деякі дорожні знаки. У кожен повинен вести себещоб не заважати іншим пасажирам. Необхідною умовою успішного є створення бази. На допомогу вихователям у методичному кабінеті шкільного установи розробка уроку правила дорожнього руху бути підібрані методичну та художню літературу, занять і бесід прокартини, плакати, посібники для занять та ігор, діафільми, діапозитиви, кінофільми. Необхідний поступово накопичується і безпосередньо в групі, де діти можуть вільно використовувати його на уроках, закріплюючи отримані раніше знання. На виробничих нарадах слід обговорювати такі питання: аналіз дитячого дорожньо-транспортного травматизму в районі місті, селищіі роботи з навчання дітей правилам дорожнього руху; обов'язки пішоходів та пасажирів; передовий досвід організації роботи з дітьми щодо прищеплювання їм навичок поведінки на вулиці, вимоги до вихователів при пересуванні з групою дітей по вулицях і дорогах. На видному місці, в спеціально оформленому куточку під рубрикою «Що повинен знати педагог» слід вивісити правила, знання яких необхідно кожному вихователю. На батьківських зборах і конференціях можуть бути обговорені наступні питання: 1. Для чого потрібні правила дорожнього руху і що вони собою представляють. Типові випадки дитячого дорожньо-транспортного травматизму та заходи його попередження. Роль дорослих у навчанні дітей правилам поведінки на вулицях. Крім того, активну участь батьків у створенні необхідних умов для профілактичної роботи з дітьми автомістечок, розробка уроку правила дорожнього руху, виготовлення атрибутів і посібників для занять, ігор підвищує їх відповідальність. Велику допомогу шкільним установам у запобіганні дитячого травматизму покликані надавати співробітники ДАІ УВС області, розробка уроку правила дорожнього руху, міста. Їх безпосередню участь у заняттях, іграх на автоплощадках робить ці заняття для дітей більш цікавими, і вони легше запам'ятовують необхідні правила. Розробки розробка уроку правила дорожнього руху посібника з Попереджувальні знаки 2. Освітні цілі уроку - учні повинні засвоїти такі знання: 1. Ознайомитися з розробка уроку правила дорожнього руху що попереджають знаки. Формування мотиваційно-поведінкової культури дитини в умовах спілкування з розробка уроку правила дорожнього руху. Розвиваючі цілі уроку - учні повинні розвинути вміння і навички: 1. Знати понять розробка уроку правила дорожнього руху що попереджають знаки. Формувати в собі мотиваційно-поведінкову культуру в умовах спілкування з дорогою. Виховні цілі уроків: Знання попереджувальних знаків при управлінні засобом, дозволить уникнути нещасних випадків. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу Метод проведення уроку: бесіда Обладнання: наочні посібники, розробка уроку правила дорожнього руху, кінофільми та обладнання шкільних майстерень. Підготовка вчителя технології до уроку. Соловьянюк - Бірськ, 2007 р. Правила дорожнього руху РФ, - Місце проведення: Шкільна аудиторія. Організаційний етап Вчитель: Здравствуйте! Учні стоять біля своїх місць і сідають після слів викладача. Черговий хто сьогодні відсутній? Черговий класу повідомляє про відсутніх, якщо вони є. Мотиваційний етап Учитель: Для чого необхідні попереджувальні знаки? Учні: Про наближення до небезпечної ділянки. Попереджувальні знаки інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги, рух по якому вимагає вжиття заходів, обстановці. Вчитель: А які попереджувальні знаки ви знаєте? Учні: Небезпечний поворот, крутий спуск, крутий підйом, нерівна дорога. Всі перелічені вами варіанти є попереджувальними знаками, але їх велику кількість. Повідомлення теми розробка уроку правила дорожнього руху мети уроку Вчитель: Тому зараз, запишіть число і тему сьогоднішнього уроку: «Попереджувальні знаки» учні під диктовку записують тему уроку у зошити під диктовку, вчительщоб усі записали. Вивчення нового матеріалу Вчитель: Сьогодні ми познайомимося з попереджуючими знаками і розберемо їх докладніше. Вчитель: А що означає «Залізничний переїзд із шлагбаумом»? Учні: Чи означає що попереду знаходиться залізна дорога. Цей встановлюють поза населеними пунктами на відстані 150 - 300 метрів, у населених пунктах - на відстані 50 - розробка уроку правила дорожнього руху метрів до початку небезпечної ділянки. Вчитель: А хто скаже, що означають знаки «Одноколійна і багатоколійних залізниця»? Учні: Одноколійна має один шлях, Багатоколійна безліч шляхів залізної. Вчитель: Цей знак позначається знаком 1. Позначення не обладнаного шлагбаумом переїзду через залізницю: - З одним шляхом; - З двома шляхами і більше. Вчитель: Також існує знак як - 1. Додаткове розробка уроку правила дорожнього руху про наближення до залізничного переїзду поза населеними пунктами. Вчитель:, який знак можна побачити, якщо попереду дорожнього шляху зустрілася лінія? Цей знак позначається як червоний трикутник з намальованим всередині нього трамваєм. Вчитель: Ще можна сказати про одне знакові. Це знак «Перетин рівнозначних доріг». Що ж він означає? Учні: Перехрестя доріг рівних за своїм значенням. Наприклад - це може бути перетин двох доріг на перехресті. Цей знак позначається так: Вчитель: А зараз проведемо невеликий тест з пройденої теми! Отже, перше питання: Хто з водіїв порушив правила стоянки? Щойно водій автомобіля Щойно водій автомобіля Питання друге: Дозволено чи такий маневр? Так, якщо немає транспортних засобів. Так, якщо між шлагбаумів і зупинився вантажів »автомобілем 6 м. Питання третє: Дозволено Вам розворот у вказаному місці? Дозволено лише за відсутності поїзда, що наближається. Відповідь: Розворот заборонено безпосередньо на самих залізничних переїздах. Перед переїздом розворот дозволений, відповідь - 2. Питання : Чи можете Ви обігнати трактор? Так, якщо обгін буде завершено за 100 м до переїзду. Відповідь: Обгін заборонений на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 метрів. Оскільки залізничний переїзд знаходиться поза населеним пунктом, то знаки «Залізничний переїзд без шлагбаума» і «Наближення до залізничного переїзду» встановлені на відстані 150 - 300 метрів до переїзду. Отже, ви можете почати обгін трактора розробка уроку правила дорожнього руху даній ситуації, якщо обгін буде завершено за 100 метрів до переїзду. Підведення підсумків уроку, виставлення і коментування оцінок. Вчитель: Сьогодні ви познайомилися із загальним поняттям про що попереджають розробка уроку правила дорожнього руху. Я сподіваюся, ви все зрозуміли, що необхідно їх дотримуватися, якщо ви опинитеся на водійському місці і будете відповідально виконувати обов'язки водія. Завдання домашнього завдання Вчитель: Запишіть домашнє завдання: прочитати про попереджуючі знаки. Будьваші запитання за сьогоднішньою темі? Усім спасибі, до побачення! Освітні цілі уроку - учні повинні засвоїти такі знання: 1. Ознайомитися з поняттям про що попереджають знаки. Формування мотиваційно-поведінкової культури дитини в умовах спілкування з дорогою. Розвиваючі цілі уроку - учні повинні розвинути вміння і навички: 1. Знати понять про що попереджають знаки. Формувати в собі мотиваційно-поведінкову культуру в умовах спілкування з дорогою. Виховні цілі уроків: Знання попереджувальних знаків при управлінні транспортним засобом, дозволить уникнути нещасних випадків. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу Метод проведення уроку: евристична бесіда Обладнання: наочні посібники, макети та обладнання шкільних майстерень. Підготовка вчителя технології до уроку. Соловьянюк - Бірськ, 2007 р. Правила дорожнього розробка уроку правила дорожнього руху РФ, - Місце проведення: Шкільна аудиторія. Організаційний етап Вчитель: Здравствуйте! Учні розробка уроку правила дорожнього руху біля своїх місць і сідають після слів викладача. Черговий, хто сьогодні відсутній? Черговий класу повідомляє про відсутніх, якщо вони є. Повідомлення теми та мети розробка уроку правила дорожнього руху Вчитель: Отже, запишіть число і тему сьогоднішнього уроку: «Попереджувальні знаки: небезпечні повороти» учні під диктовку записують тему уроку у зошити під диктовку, вчитель контролює, щоб усі записали. Вивчення нового матеріалу Вчитель: Що означає знак «Перехрещення з рухом» Учні: Він означає, що дорога перетинається з круговим рухом Вчитель: Правильно! Наприклад, це може бути дорога з перетином в кільцевій. Цей знак позначається знаком 1. Учні: Він говорить про те, що попереду знаходиться розвідний міст! Вчитель: Так, знак «Розвідний міст» інформує водія про те, що на даній дорозі є розвідний міст або поромна переправа. Вчитель: Також існує знак «Виїзд на набережну». Учні: Те, що на дорозі є поворот з обривом або яром! Вчитель: «Небезпечний поворот» - це закруглення дороги малого радіуса або з обмеженою видимістю: 1 - направо, 2 - ліворуч. Також є і «Небезпечні повороти». Ділянка дороги з небезпечними поворотами: 1 - з першим поворотом направо, 2 - з першим поворотом ліворуч. Вчитель: А що означає знаки «крутий спуск» і «крутий підйом»? Учні: Дорога має небезпечний спуск, розробка уроку правила дорожнього руху зменшити швидкість. Вчитель: Крутий узвіз і крутий підйом - дорога має нахил на певний градус. Вчитель: А що означає слизька дорога? Учні: засіб на дорозі буде заносити від вологого покриття дороги. Вчитель: «Слизька дорога» - ділянка дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини. Вчитель: А зараз проведемо невеликий тест з пройденої теми! Ці знаки попереджають Вас: 1. Про наявність через 500 м небезпечних поворотів. Про те, що на відстані 150 - 300 м за дорожнім знаком почнеться ділянку дороги протяжністю 500 м з небезпечними поворотами. Про те, що відразу розробка уроку правила дорожнього руху знаком почнеться ділянку протяжністю 500 м з небезпечними поворотами. Відповідь: Знак «Небезпечні повороти» попереджає вас про те, що через 150 - 300 метрів почнеться ділянку доги з кількома наступними один за одним небезпечними поворотами, перший з яких - наліво. Табличка «Зона дії» уточнює, що загальна протяжність цієї ділянки - 500 метрів, відповідь - 2. У цій ситуації, рухаючись на спуску, Ви: 1. Відповідь: Знак «Крутий спуск» попереджає про те, що ви наближаєтеся до спуску. Так як в даній ситуації роз'їзд утруднений, розробка уроку правила дорожнього руху дати дорогу зустрічному легковому автомобілю розробка уроку правила дорожнього руху ви, відповідь - 1. Чи дозволено Вам почати обгін в кінці підйому? Відповідь: Обгін заборонено в кінці підйому з виїздом на смугу зустрічного руху. Знак «Крутий підйом» попереджає про наявність попереду крутого підйому. Однак у даній ситуації ви можете почати обгін вантажного автомобіля, так як при виконанні маневру не опинитеся на смузі зустрічного руху. Підведення підсумків уроку, виставлення і коментування оцінок. Вчитель: Сьогодні ви познайомилися з деякими попереджувальними знаками, такими як - небезпечний поворот, крутий спуск, крутий підйом і т. Завдання домашнього завдання Вчитель: Будь ласка, ваші запитання за сьогоднішньою темі? Усім спасибі, до побачення! Освітні цілі уроку - учні повинні засвоїти такі знання: 1. Ознайомитися з поняттям про що попереджають знаки. Формування мотиваційно-поведінкової культури дитини в умовах спілкування з дорогою. Розвиток дорожньої грамотності дітей. Розвиваючі цілі уроку - учні повинні розвинути вміння і навички: 1. Знати понять про що попереджають знаки. Формувати в собі мотиваційно-поведінкову культуру в умовах спілкування з дорогою. Виховні цілі уроків: Знання попереджувальних знаків при управлінні транспортним засобом, дозволить уникнути нещасних випадків. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу Метод проведення уроку: евристична бесіда Обладнання: наочні посібники, макети та обладнання шкільних майстерень. Підготовка вчителя технології до уроку. Соловьянюк - Бірськ, 2007 р. Правила дорожнього руху РФ, - Місце проведення: Шкільна аудиторія. Організаційний етап Вчитель: Здравствуйте! Учні стоять біля своїх місць і розробка уроку правила дорожнього руху після слів викладача. Черговий, хто сьогодні відсутній? Черговий класу повідомляє про відсутніх, якщо вони є. Мотиваційний етап Вчитель: Хлопці, а що означає «пішохідний перехід»? Учні: Перехід, за яким проходять люди. Вчитель: «Пішохідний перехід» - ділянка проїзної частини, виділений для руху пішоходів через дорогу. Повідомлення теми та мети уроку Учитель: Отже, запишіть число і тему сьогоднішнього уроку: «Попереджувальні знаки: пішохідний перехід» учні під диктовку записують тему уроку у зошити під диктовку, вчитель контролює, щоб усі записали. Вивчення нового матеріалу Вчитель: Хто зможе на запитання, що позначає знак «викид гравію»? Учні: На дорозі можливо викидання гравію з-під коліс автомобіля. Ділянка дороги, на якій можливе викидання гравію, щебеню тощо з-під коліс транспортних засобів. Звуження з обох сторін - 1. Вчитель: Ще на наших дорогах також є знак двостороннього руху. Вчитель: Як ми вже говорили «Пішохідний перехід» - це ділянка проїжджої частини, виділений для руху пішоходів через дорогу. Вчитель: А що означає знак, на якому намальовані діти? Учні: Поблизу розробка уроку правила дорожнього руху місць можуть перебувати діти. Є спеціальний знак, який попереджає водія про те що ділянка дороги може перетинатися з доріжкою. Вчитель: А зараз проведемо невеликий тест з пройденої теми! Хто повинен дати дорогу? Відповідь: Оскільки попереду звуження дороги, про що попереджає знак «Звуження дороги», водієві вантажного автомобіля доведеться перебудуватися на розробка уроку правила дорожнього руху смугу, а при перестроюванні він повинен дати дорогу легковому автомобілю, який розробка уроку правила дорожнього руху попутно без зміни напрямку руху. Цей дорожній знак попереджає Вас: 1. Про наближення до слизького ділянці дороги. Про наближення до мокрого і забрудненій ділянці дороги. Про наближення до ділянки дороги, де можливий викид щебеню з-під коліс. Відповідь: розробка уроку правила дорожнього руху знаки інформують про наближення до небезпечної ділянки дороги, рух по якому вимагає прийняття відповідних заходів. Іншими словами, в залежності від небезпеки, швидкості руху, ширини проїжджої частини та стану її покриття і тому подібного водій вирішує, які конкретні необхідно вжити. У даному випадку з-під коліс автомобілів можливий викид гравію або щебеню, тому для зниження ймовірності та тяжкості пошкодження автомобіля летять камінням вам необхідно знизити швидкість і по можливості збільшити дистанцію і бічний інтервал. Знаки попереджають Вас про те, що: 1. Протягом 150 м можлива поява пішоходів на проїжджій частині. Через 150 м на Вашому шляху буде нерегульований пішохідний перехід. Відповідь: Як правило, в населених пунктах попереджуючі знаки встановлюють на відстані від 50 до 100 метрів до небезпечної ділянки. Проте в даному випадку перехід схований за поворотом вулиці, тому знак встановлений на більшому, ніж зазвичай, відстані. Підведення розробка уроку правила дорожнього руху уроку, виставлення і коментування оцінок. Вчитель: Сьогодні ви познайомилися з такими знаками, як пішохідний перехід, діти дорожні роботи і т. Виставлення оцінок за роботу в класі. Завдання домашнього завдання Вчитель: Будь ласка, ваші запитання за сьогоднішньою темі? Усім спасибі, до побачення! Освітні цілі уроку - учні повинні засвоїти такі знання: 1. Ознайомитися з попереджуючими знаками. Формування мотиваційно-поведінкової культури дитини в умовах спілкування з дорогою. Розвиток дорожньої грамотності дітей. Розвиваючі цілі уроку - учні повинні розвинути вміння і навички: 1. Знати попереджувальні дорожні знаки. Розвивати дорожню грамотність дітей. Виховні цілі уроків: Знання правил дорожнього руху стане в нагоді в житті. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу Метод проведення уроку: евристична бесіда Обладнання: наочні посібники, макети та стенди. Підготовка вчителя технології до уроку. Соловьянюк - Бірськ, 2007. Правила дорожнього руху РФ, - Місце проведення: Шкільна аудиторія. Перевірка готовності учнів до уроку. Повторення пройденого матеріалу - 7 хв. Перевірка знання матеріалу минулого заняття. Питання класу: а Що означають попереджуючі знаки «Штучна нерівність» і «Викид гравію»? Вивчення нового матеріалу - 15 хв. Короткі відомості з попереджуючим знаків. Закріплення матеріалу за дорожніми знаками. Вступний інструктаж - 15 хв. Етап застосування нового 20 хв. Перевірити організацію робочих місць і дотримання безпечних прийомів праці. Розробка уроку правила дорожнього руху правильність виконання трудових прийомів і технологічної. Заключний інструктаж - 7 хв. Аналіз помилок і причин. Повідомлення оцінки роботи кожного учня. Освітні цілі уроку - учні повинні засвоїти такі знання: розробка уроку правила дорожнього руху. Ознайомитися з попереджуючими знаками 2. Підвищення відповідальності дітей за свою поведінку на дорогах. Розвиваючі цілі уроку - учні повинні розвинути вміння і навички: 1. Знати попереджувальні дорожні знаки. Розвивати дорожню грамотність дітей. Удосконалення навичок орієнтування на дорозі. Виховні цілі уроків: Знання правил дорожнього руху стане в нагоді в житті. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу Метод проведення уроку: евристична бесіда Обладнання: наочні посібники, макети та стенди. Підготовка вчителя технології до уроку. Соловьянюк - Бірськ, 2007. Правила дорожнього руху РФ, - Місце проведення: Шкільна аудиторія. Перевірка готовності учнів до уроку. Повторення пройденого матеріалу - 6 хв. Перевірка знання матеріалу минулого заняття. Питання класу: а Що означають знак «Небезпечний поворот»? Вивчення нового матеріалу - 15 хв. Короткі відомості з попереджуючим знаків. Закріплення матеріалу за дорожніми знаками. Вступний інструктаж - 15 хв. Етап застосування нового матеріалу 20 хв. Перевірити організацію робочих місць і дотримання безпечних прийомів праці. Перевірити правильність виконання трудових прийомів і технологічної послідовності. Заключний інструктаж - 7 хв. Аналіз характерний помилок і причин. Повідомлення оцінки роботи кожного учня. Клас: 11 Час: 45 хв. Освітні цілі уроку - учні повинні засвоїти такі знання: 1. Ознайомитися з попереджуючими знаками 2. Підвищення відповідальності дітей за свою поведінку на дорогах. Розвиваючі цілі уроку - учні повинні розвинути вміння і навички: 1. Знати попереджувальні дорожні знаки. Розвивати дорожню грамотність дітей. Удосконалення навичок орієнтування на дорозі. Виховні цілі уроків: Знання правил дорожнього руху стане в нагоді в житті. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу Метод проведення уроку: евристична бесіда Обладнання: наочні посібники, макети та стенди. Підготовка вчителя технології до уроку. Соловьянюк - Бірськ, 2007. Правила дорожнього руху РФ, - Місце проведення: Шкільна аудиторія. Перевірка готовності учнів до уроку. Повторення пройденого матеріалу - 6 хв. Перевірка знання матеріалу минулого заняття. Питання класу: а Що означають знак «Крутий спуск»? Вивчення нового матеріалу - 15 хв. Короткі розробка уроку правила дорожнього руху з попереджуючим знаків. Закріплення матеріалу за дорожніми знаками. Вступний інструктаж - 15 хв. Етап застосування нового матеріалу 20 хв. Перевірити організацію робочих місць і дотримання безпечних прийомів праці. Перевірити правильність виконання трудових прийомів і технологічної послідовності. Заключний інструктаж - 7 хв. Аналіз характерний помилок і причин. Повідомлення оцінки роботи кожного учня. Освітні цілі уроку - учні повинні засвоїти такі знання: 1. Ознайомитися з попереджуючими знаками 2. Підвищення відповідальності дітей за свою поведінку на дорогах. Розвиваючі цілі уроку - учні повинні розвинути вміння і навички: 1. Знати попереджувальні дорожні знаки. Розвивати дорожню грамотність дітей. Удосконалення навичок орієнтування на дорозі. Виховні цілі уроків: Знання правил дорожнього руху стане в нагоді в житті. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу Метод проведення уроку: евристична бесіда Обладнання: наочні посібники, макети та стенди. Підготовка вчителя технології до уроку. Соловьянюк - Бірськ, 2007. Правила дорожнього руху РФ, - Місце проведення: Шкільна аудиторія. Організаційний етап - 2 хв. Перевірка готовності учнів до уроку. Повторення пройденого матеріалу - 6 хв. Перевірка знання матеріалу минулого заняття. Питання класу: а Що означають знак «Небезпечне узбіччя»? Вивчення нового матеріалу - 15 хв. Короткі відомості з попереджуючим знаків. Закріплення матеріалу за дорожніми знаками. Вступний інструктаж - 15 хв. Етап застосування нового матеріалу 20 хв. Перевірити організацію робочих місць і дотримання безпечних прийомів праці. Перевірити правильність виконання трудових прийомів і технологічної послідовності. Заключний інструктаж - 7 хв. Аналіз характерний помилок і причин. Повідомлення оцінки роботи кожного учня. Освітні цілі уроку - учні повинні засвоїти такі знання: 1. Ознайомитися з попереджуючими знаками 2. Підвищення відповідальності дітей за свою поведінку на дорогах. Розвиваючі цілі уроку - учні повинні розвинути вміння і навички: 1. Знати попереджувальні дорожні знаки. Розвивати дорожню грамотність дітей. Удосконалення навичок орієнтування на дорозі. Виховні цілі уроків: Знання правил дорожнього руху стане в нагоді в житті. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу Метод проведення уроку: евристична бесіда Обладнання: наочні посібники, макети та стенди. Підготовка вчителя технології до уроку. Соловьянюк - Бірськ, 2007. Правила дорожнього руху РФ, - Місце проведення: Шкільна аудиторія. Організаційний етап - 2 хв. Перевірка готовності учнів до уроку. Повторення пройденого матеріалу - 6 хв. Розробка уроку правила дорожнього руху знання розробка уроку правила дорожнього руху минулого заняття. Питання класу: а Що означають знак «Пішохідний перехід»? Вивчення нового розробка уроку правила дорожнього руху - 15 хв. Короткі відомості з попереджуючим знаків. Закріплення матеріалу за дорожніми знаками. Вступний інструктаж - 15 хв. Етап застосування нового матеріалу 20 хв. Перевірити організацію робочих місць і дотримання безпечних прийомів праці. Перевірити правильність виконання трудових прийомів і технологічної послідовності. Заключний інструктаж - 7 хв. Аналіз характерний помилок і причин. Повідомлення оцінки роботи кожного учня. Клас: 11 Час: 45 хв. Освітні цілі уроку - учні повинні засвоїти такі знання: 4. Ознайомитися з попереджуючими знаками 5. Підвищення відповідальності дітей за свою поведінку на дорогах. Розвиваючі цілі уроку - учні повинні розвинути вміння і навички: 3. Знати попереджувальні дорожні знаки. Розвивати дорожню грамотність дітей. Удосконалення навичок орієнтування на дорозі. Виховні цілі уроків: Знання правил дорожнього руху стане в нагоді в житті. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу Метод проведення уроку: евристична бесіда Обладнання: наочні посібники, макети та стенди. Підготовка вчителя технології до уроку. Соловьянюк - Бірськ, 2007. Правила дорожнього руху РФ, - Місце проведення: Шкільна аудиторія. Організаційний етап - 2 хв. Перевірка готовності учнів до уроку. Повторення пройденого матеріалу - 6 хв. Перевірка знання матеріалу минулого заняття. Питання класу: а Що означають знак «Перегін худоби»? Вивчення нового матеріалу - 15 хв. Короткі відомості з попереджуючим знаків. Закріплення матеріалу за дорожніми знаками. Вступний інструктаж - 15 хв. Етап застосування нового матеріалу 20 хв. Перевірити організацію робочих місць і дотримання безпечних прийомів праці. Перевірити правильність виконання трудових прийомів і технологічної послідовності. Заключний інструктаж - 7 хв. Аналіз характерний розробка уроку правила дорожнього руху і причин. Повідомлення оцінки роботи кожного учня. Освітні цілі уроку - учні повинні засвоїти такі знання: 1. Ознайомитися з попереджуючими знаками 2. Підвищення відповідальності дітей за свою поведінку на дорогах. Розвиваючі цілі уроку - учні повинні розвинути вміння і навички: 1. Знати попереджувальні дорожні знаки. Розвивати дорожню грамотність дітей. Удосконалення навичок орієнтування на дорозі. Виховні цілі уроків: Знання правил дорожнього руху стане в нагоді в житті. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу Метод проведення уроку: евристична бесіда Обладнання: наочні посібники, макети та стенди. Підготовка вчителя технології до уроку. Соловьянюк - Бірськ, 2007. Правила дорожнього руху РФ, - Місце проведення: Шкільна аудиторія. Організаційний етап - 2 хв. Перевірка розробка уроку правила дорожнього руху учнів до уроку. Повторення пройденого матеріалу - 6 хв. Перевірка знання матеріалу минулого заняття. Питання класу: а Що означають знак «Боковий вітер»? Вивчення нового матеріалу - 15 хв. Короткі відомості з попереджуючим знаків. Закріплення матеріалу за дорожніми знаками. Вступний інструктаж - 15 розробка уроку правила дорожнього руху. Етап застосування нового матеріалу 20 хв. Перевірити організацію робочих місць і дотримання безпечних прийомів праці. Перевірити правильність виконання трудових прийомів і технологічної послідовності. Заключний інструктаж - 7 хв. Аналіз характерний помилок і причин. Повідомлення оцінки роботи кожного учня. Освітні цілі уроку - розробка уроку правила дорожнього руху повинні засвоїти такі знання: 1. Ознайомитися з попереджуючими знаками 2. Підвищення відповідальності дітей за свою поведінку на дорогах. Розвиваючі цілі уроку - учні повинні розвинути вміння і навички: 1. Знати попереджувальні дорожні знаки. Розвивати дорожню грамотність дітей. Удосконалення навичок орієнтування на дорозі. Виховні цілі уроків: Знання правил дорожнього руху стане в нагоді в житті. Тип розробка уроку правила дорожнього руху урок вивчення нового матеріалу Метод проведення уроку: евристична бесіда Обладнання: наочні посібники, макети та стенди. Підготовка вчителя технології до уроку. Соловьянюк - Бірськ, 2007. Правила дорожнього руху РФ, - Місце проведення: Шкільна аудиторія. Організаційний етап - 2 хв. Перевірка готовності учнів до уроку. Повторення пройденого матеріалу - 6 хв. Перевірка знання матеріалу минулого заняття. Питання класу: а Що означають знак «Напрямок повороту»? Вивчення нового розробка уроку правила дорожнього руху - 15 хв. Короткі відомості з попереджуючим знаків. Закріплення матеріалу за дорожніми знаками. Вступний інструктаж - 15 хв. Етап застосування нового матеріалу 20 хв. Перевірити розробка уроку правила дорожнього руху робочих місць і дотримання безпечних прийомів праці. Перевірити правильність виконання трудових прийомів і технологічної послідовності. Заключний інструктаж - 7 хв. Аналіз характерний помилок і причин. Повідомлення оцінки роботи кожного учня. ВИСНОВОК Метою роботи була розробка і виготовлення методичного посібника з правил дорожнього руху. Завданнями даної роботи було: 1. Провести огляд теоретичної та методичної літератури з теми курсової роботи. Розробити посібник з попереджуючим знаків. Методами роботи при виконанні поставлених завдань: 1. Теоретичний аналіз науково-технічної та розробка уроку правила дорожнього руху літератури по даній роботі. Застосування логічних прийомів порівняння, аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення для побудови дедуктивних і індуктивних умовиводів, представлених у викладі даної роботи. На основі проведеного дослідження сформулюємо наступні висновки: успішно засвоїли попереджувальні знаки, дізналися історію виникнення правил дорожнього руху, змогли орієнтуватися в дорожніхна практиці застосовували свої знання. «Безпека на вулицях і дорогах». Діти і дорожній рух посібник для вчителя. «Навчайте школярів правилам руху». Навчально-методичний посібник «Іспит в ГИБДД», ТОВ «Видавництво Онікс», 2006. Правила дорожнього руху РФ. З історії вуличного руху. Курсові та випускні кваліфікаційні роботи на факультеті технології та підприємництва методичні рекомендації. Правила дорожнього руху РФ, - Регіональний навчання розробка уроку правила дорожнього руху міських шкіл правилами безпечної поведінки на дорогах. «Школярам про правила дорожнього руху».